De oorsprong van onze familie ligt op dit moment in Nederspier/Niederspier, tenminste zoals het nu lijkt. In deze omgeving komen zowel de namen Leukefeldt als Leukfeldt voor.Al dan niet met een c of een umlaut en niet te vergeteren de schrijfwijze met Leich en Leuch. Het lijkt erop dat deze families geen verband met elkaar hebben en het zou kunnen dat de familie naam afkomstig is van de streek Lechfeld. Door dit onderzoek is mij in ieder geval duidelijk geworden dat onze naam, misschien helaas voor sommigen, net zo'n normale achternaam als Jansen of Pietsersen is.

Door de verschillende schrijwijze van de familie naam lijken er verbanden te zijn, maar deze zijn alleen te achterhalen als de Kerkboeken van deze plaats of andere plaatsen kan worden ingezien. Helaas is echter door een brand een deel van deze boeken verloren en daarbij dus natuurlijk een deel van ons. Langzaam aan komt er echter steeds meer informatie binnen en is het slechts zoeken naar de dunne lijntjes. Helaas is er door een ambst wisseling ook even geen mogelijkeheid om derden in de boeken te laten zoeken. Wie o wie gaat eens een mooi ritje maken en probeert daar rond te neuzen ?

Zo is er een Johann Georg Leukfeldt, die historische werken heeft geschreven, daarmee wordt hij in verband gebracht met een Ludhold. Dat zet dan weer aan het denken, omdat een van de voorvaderen de naam Ludhold in zijn naam heeft. Daarnaast had hij kennis met de familie Hoffman en die naam komt later ook weer terug. Echter is er ook een gegeven dat hij al zijn kinderen overleefd heeft. Hetgeen natuurlijk niet wil zeggen dat die kinderen niet getouwd zouden zijn geweest

Het verhaal gaat ook dat onze voorouders tot het gilde der kleermakers heeft behoort en er ook brouwmeesters tussen zaten. In de akten van n Friedrich Wilhelm August, geb 1845, staat te lezen dat hij meester-kleermaker was en winkelier. In de veronderstelde lijnen naar het verleden komen inderdaad ook meer kleermakers voor. Als deze veronderstellingen kloppen, dan zou onze lijn doorlopen tot 1500.

In mijn zoektocht heb ik lijnen naar Polen en Estland gevonden, pastoren,schrijvers en burgemeesters, maar ook mensen die genoteerd stonden in verband met misdaden. Dan schijnen er ook nog eens vertakkingen naar Engeland en Amerika te zijn. Onze familie naam komt in zo veel vormen voor, dat het haast ondoenlijk is, dat te onderzoeken. Zo komt in Nederland ook de naam Lickfeld voor. Van oorsprong een duitse naam. Als dit dan samen met voornaam Johan Heinrich Wilhelm is, ga je weer dagen zoeken en dan uiteindelijk concluderen dat het geen familie is.

Friedrich en Johann Wilhelm Carl, zijn oudere broer, waren trompetter in het leger. Mijn gedachten een beetje de loop latende zou het kunnen dat ze in Langensalza terecht zijn gekomen door de oorlog die daar destijds ontstond.(ik doel op de frans-pruissische oorlog 1870-1871)Er is in ieder geval een Friedrich Wilhelm Herm Lieckfeldt daar omgekomen.

Daarna zijn ze op een of andere wijze in Nederland terecht gekomen, waarbij Friedrich dan Johanna heeft leren kennen en later met haar getrouwd is. Hoe mijn opa dan weer met een duitse vrouw in aanraking is gekomen, is in mijn fantasie nog niet geheel duidelijk. Mijn oma stond bij anderen bekend als Elza, ook dat moet ik nog uitzoeken. Naar nu blijkt noemde een deel van de familie haar zo. Het is nog niet te achterhalen waarom dat zo was.


Onderzoek is en blijft altijd verrassend, zo ontving ik plots een mailtje van Beatrix vann den Berge, met foto's van twee schilderijen,waarop Johan Wilhelm Carl , Charlotte Schumann en hun kinderen staan afgebeeld. Beatrix blijkt een achter klein kind van Otto Max (1860) te zijn. Als je het kostuum vergelijkt met die van de Gele Rijders, kun je niet anders concluderen dat JWC lid van dit legeronderdeel was. Het heeft enige tijd geduurd voor ik meer informatie over deze twee "pendanten "kon vinden. Leuke daarbij is, dat ik door mijn onderzoek een aantal verbeteringen in de informatie over deze pendanten heb kunnen aanleveren. Toen ik de schilderijen eindelijk terug vond, dacht ik dat ik ook de bezitter gevonden had. Helaas bleek de informatie van Beatrix over een schenling aan een museum niet geheel juist, de schilderijen zijn schijnbaar nog steeds in het bezit van een particulier. Ik heb geprobeerd door het plaatsen van een advertentie in het Leidsch Dagblad de eigenaar te achterhalen. Hoewel die advertentie niets heeft opgeleverd, ben ik toch in contact gebracht met de huidige eigenaars. Ik hoop in de nabije toekomst deze schilderijen in de Leukfeldt tak te kunnen terughalen.

In vertakkingen van kinderen en aangetrouwden komt grappig genoeg ook het beroep kapper vaak voor, met als hoogte punt J.J. Cruijsen die op 90 jarige leeftijd nog steeds zijn vak uitoefende in Arnhem.

Een van onze familie leden was een redelijke zwemster, maar ik weet niet wie dat was. JWC staat in verschillende artikelen vermeld, hij speelde o.a trombone.

Overigens, hebben de Leukfeldt's bijna allemaal een redelijk hoge leeftijd bereikt, opvallend is echter ook het aantal kinderen dat jong overleden is, in sommige takken wel een heel erg tragisch hoog cijfer . Tevens heb ik meen ik nu 3 keer een tweeling voorbij zien komen, ook die waren helaas geen lang leven beschoren.

 

Als er een van mijn familie leden eens meer verhalen en wetenswaardigheden heeft, dan wil ik die graag ontvangen. Het zou leuk zijn als we een aantal verhalen bij onze ouders en grootouders kunnen plaatsen. Zo herinner ik mij het verhaal dat een van mijn grootvaders oppasser was en wel eens bij film opnames betrokken was. Maar wat daar dan weer van waar is, is altijd de vraag.